اطلاعیه خیریه

اطلاعیه جشن تولد همگانی

اطلاعیه دهه فجر

اطلاعیه صبحانه پدر و دختر