سخن مسئول پایه (کتاب خواندن و تاثیرات آن – قسمت ۱- کسب علم و دانش)

یکی از بزرگترین دلایل کتاب خواندن، کسب دانش است. کتاب ها یک منبع غنی از اطلاعات هستند. خواندن کتاب با موضوعات متنوع اطلاعات و عمق دانش را افزایش میدهد.