شغل مهم فرزند پروری

معلمان مشاوران و مربیان مهدهای کودک سال‌ها آموزش می بینند تا بتوانند کارشان را به خوبی انجام دهند برخی مردم می گویند این عقیده که والدین احتیاج به تعلیم و تربیت دارند تا پدر یا مادر بهترین شود هنوز گسترش نیافته است اما این ادعا واقعیت ندارد و جامعه به طور روز افزون بر کار والدین ارج و اعتبار می‌گذارد زیرا والدین مهمترین افراد زندگی کودکان هستند شما برای پرورش فرزندتان راه های زیادی در پیش دارید هر راهی را که انتخاب کنید مهمترین کار این است که تلاش های فرزند پروری را که به این شهر است به خاطر داشته باشید.

  • پرورش فرزندی که شاد، سلامت، مطمئن به خود، همیار و مسئول باشد.
  • ایجاد ارتباط قوی و طولانی مدت با فرزند.
  • کمک به فرزند برای بزرگسال مسئول شدن.
  • پرورش فرزندی که دوست داشتنی باشد و دیگران را دوست بدارد.