اجازه ی خروج

اولیای عزیز با عرض سلام

خواهشمند است به منظور پیشگیری از ضعف درسی دختران عزیزمان از درخواست خروج دانش آموزان بین ساعت آموزشی خودداری فرمائید .