سارا رحمانی پناه

متولد سال ۱۳۶۷

تحصیلات: دانشجوی دکترا

مدارک علمی و تحصیلی ،  سوابق کاری و مهارت های تخصصی

مدرک کارشناسی ارشد: بیوسیستماتیک

دارای مدرک مهندسی شبکه از دانشگاه خواجه نصیر

دارای مدرک بین المللی DOT NET NUKE از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دارای مدرک بین المللی CIW از وزارت علوم

دارای مدرک بین المللی CCNP / CCNA از وزارت علوم

دارای مدرک بین المللی CISCO از دانشگاه علمی کاربردی

ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﯾﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ دبستان سلام یاسین

ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻼﻡ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﯾﺎﺳﯿﻦ

ﮐﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺐ ﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ LMS

سئو ( SEO ) پیشرفته

۷ سال سابقه کاری با عناوین:

داور جشنواره شکوفا ( شهروند کارآمد و فناوری اطلاعات) شهرداری تهران در بخش های رباتیک ، برنامه نویسی موبایل ، رسانه های دیجیتال ، مهارت هفتگانه ICDL

مسئول IT شهرداری منطقه ۶

مشاور IT جشنواره شهرداری منطقه ۱