آدرس : تجریش ، میدان قدس ، خیابان دزاشیب ، خیابان شهید افشار ، پلاک ۱

تلفن :  ۲۲۳۹۷۴۴۳ – ۲۲۳۹۷۲۳۳ – ۲۲۳۹۷۷۸۳ – ۲۲۳۹۷۹۸۹  – ۲۲۳۹۷۵۱۹

ایمیل : fereshtegan.salamsch@gmail.com

اینستاگرام : fereshtegan.salamsch