ملوک اعظم رمضان زرندی

متولد:  سال ۱۳۵۷

تحصیلات:  کارشناسی

مدارک علمی و تحصیلی ،  سوابق کاری و مهارت های تخصصی

۱۹ سال سابقه فعالیت در زمینه مدیریت IT و آموزش مهارت های IT

ﮐﺴﺐ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ

ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﻟﻤﭙﯿﺎﺩ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺑﺎﺗﯿﮏ

ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ٍENO ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ Certificate ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ  Oracle   ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ThinkQuest ﺩﺭ رده سنی ۹ تا ۱۲ سال

ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﯾﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ دبستان سلام یاسین

ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻼﻡ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﯾﺎﺳﯿﻦ

ﮐﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺩﺑﯿﺮ ﺭﺑﺎﺗﯿﮏ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻂ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺗﺒﯿﺎﻥ

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ IT ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺮﻭﺭﺵ سال ۸۴

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ IT

ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ TI ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻭ Friendly User ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﺍﺭﺱ

ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺐ ﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ LMS

سئو ( SEO ) پیشرفته

Network+

A+

و ….

 

ورود با صدا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب

یک گالری کوچک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب

ورود خوب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه […]

ورود بدون تصویر پیش نمایش

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب

ورود با ارسال فرمت “ویدئو”

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب

این یک پست با نوع پست “لینک” است

Entries with this post type link to a different page with their headline. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.