مطالب توسط بهنام

اطلاعیه پنج شنبه ۸ آذر

اولیای گرامی از شما عزیزان دعوت می کنیم روز پنج شنبه ۸ آذر ماه از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ صبح جهت دریافت نتایج ارزیابی دخترانمان و تبادل نظر با آموزگار مربوطه در مدرسه حضور به هم رسانید . با توجه به بیان نکات آموزشی توسط معلمین عزیزمان در ادامه جلسه از ساعت ۱۱ الی ۱۲ […]

تاخیر صبحگاهی

یکی از مواردی که هر روز صبح باعث نگرانی والدین و دانش آموز است حضور به موقع در مدرسه می باشد . گروه بیشتری از دانش آموزان با رضایت یا با ناراحتی با برنامه ریزی در امور روزانه سعی می کنند در ساعت مشخص شده ای در مدرسه حضور داشته باشند و با شرکت در […]