عصرانه پدر و دختر (پایه چهارم )

پدرم! تو تپش قلب خانه ‏ای؛ وقتی هر صبح، با تلنگر عشق، از خانه بیرون می‏روی و با کشش عشق، دوباره باز می‏گردی. دهلیزهای قلبم، تقدیم مهربانی تو باد!

یکشنبه ۲۲دی ماه دومین روز برگزاری عصرانه پدر و دختر با حضور پدر های مهربان پایه چهارم .