گزارش سه ماه مهر،آبان و آذر پایه پنجم

پایه پنجم

مهارت خودآگاهی: برای درک دانش آموزان عزیز از تفاوت های فردی داستان جعبه اسباب بازی برای آنها گفته شد. دانش آموزان طبق داستان و نتایج گرفته شده از آن، نمایشی را طراحی و برای دانش آموزان دیگر اجرا کردند و به بحث و بررسی پرداختند.

در فعالیت آینده ات را نقاشی کن پیش‌بینی از توانایی‌های خود داشتند و آن را به تصویر کشیدند.

برای نشان دادن تفاوتهای ظاهری و همچنین تفاوت هایی که از نظر اخلاقی و رفتاری در انسان ها وجود دارد به فعالیت به کی شبیه ترم پرداخته شد و دانش آموزان با یکدیگر در رابطه با نتایج حاصل شده صحبت کردند.

همدلی کردن : در رابطه با احساسات مختلف در کلاس بحث و بررسی صورت گرفت دانش آموزان با احساسات مختلف آشنا شدند، آن را اجرا کردند و پانتومیم احساسات را انجام دادند و احساسات مختلف را به تصویر کشیدند. در نهایت داستان احساس ناهید در کلاس گفته شد و دانش آموزان عزیز طبق داستان نمایشی طراحی کردند و آن را به تصویر کشیدند و در آن به تمرین همدلی کردن پرداختند.

برای همدلی کردن کتاب بر فراز ابرها در کلاس خوانده شد که به اهمیت بخشش در زندگی افراد کتاب تاکید شده است.

ارتباط موثر: کلاس با داستان روزنامه ما شروع شد و در آن دانش آموزان در رابطه با کار گروهی به بحث گروهی پرداختند. برای تمرین کار گروهی فعالیت با این کلمه ها نمایش بساز انجام شد  که کلمات بی ربط گفته شده، دانش آموزان به گروه‌های ۶ نفره تقسیم شدند و با این کلمات سعی کردند نمایشی طراحی و اجرا کنند که در آن باز هم کار گروهی تمرین شد.

برای تمرین کار گروهی فعالیت با هم یک کلاس میسازیم انجام شده که در این فعالیت دانش آموزان عزیز با استفاده از مقوا و کاغذ کلاس درس خود را آنطور که می خواهند و به سلیقه خود طراحی و ماکتی از کلاس خود درست کردند.