اردو پیش دبستان

برگزاری اردو پیش دبستان در روز شنبه ۹۷/۸/۲۶ در سرزمین شاپرک