#صد_روز_متفاوت_با_فرشتگان

چالش های فرشتگان

دبستان سلام فرشتگان یاسین :

به اطلاع می رساند از اولین روز مهر هر روز با یک چالش جدید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود . موضوع این چالش ها به صورت روزانه ساعت ۸ صبح در اینستاگرام مدرسه قرار خواهد گرفت . در صورت تمایل به شرکت در چالش ها ی ما که بسیار شگفت انگیز هستند با هشتک

#صد_روز_متفاوت_با_فرشتگان

#چالش #فرشتگان  #سلام

اینستاگرام مدرسه را دنبال نمائید و هر گونه فعالیتی را که به چالش روزانه مدرسه مربوط می شود را دنبال کرده ، عکس بگیرید و برای ما ارسال نمائید .

اینستاگرام سلام فرشتگان یاسین