جشن خیریه

برگزاری جشن خیریه در تاریخ ۳ اسفند با هدف کمک به کودکان کار مدرسه صبح رویش و مرکز نگهداری از کودکان معلولین ذهنی طلوع مهر