اطلاعیه ۳۲ ( کارنامه ترمیک – ترم ۳ ) F&F 1,2,3,4

درود و مهر
احتراما به استحضار می رسانیم ، امروز دوشنبه مورخ ٩۶/١١/۲۳ کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح:

F&F 1,2,3,4

به زبان آموزان عزیز تحویل گردید.
بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.

سپاس
دپارتمان زبان