گزارش مهر، آبان و آذر پایه دوم

پایه دوم

در مهارت خودآگاهی ابتدا داستان قهرمان می‌شود برای دانش‌آموزان گفته شد و دانش آموزان نمایش طراحی کردند و در رابطه با این داستان آن را اجرا کردند و نتایج خود را در این داستان مطرح کردند. در رابطه با اینکه انسان ها نقاط ضعف و نقاط قوت مخصوص به خودشان را دارند در کلاس صحبت شد و دانش آموزان پرچمی را طراحی کردند که در آن خصوصیات و علاقه مندی های خود را نوشتند این پرچم مخصوص به خودشان شد.

فعالیت بعدی فعالیت کتاب من بود که دانش آموزان در در رابطه با خصوصیات خودشان کتابی تهیه کردند که به سوالات مختلفی در آن کتاب پاسخ داده بودند و این کتاب مخصوص به معرفی کردن خودشان بود.

همدلی کردن: داستان کاکتوس غمگین برایشان گفته شد و دانش آموزان نمایشی طراحی کردند مبنی بر این داستان و آن را اجرا کردند که در آن همدلی کردن را کاملا توضیح و اجرا کردند از آنچه نتیجه گرفته بودند نقاشی کشیدند.

چون همدلی کردن یعنی خود را جای دیگری قرار دادن دانش آموزان هر کدام برای خود عینکی تهیه کردند که با زدن آن عینک یعنی توانایی پیدا کردن همدلی با دوست شان که دچار مشکل شده اند. نهایتاً هرکدام غمگین‌ترین ماجرایی که چند روز اخیر برایشان پیش آمده بود را انتخاب و اجرا کردند و دوستشان با آنها همدلی کرد. درباره راهکارهای همدلی کردن مناسب با دانش آموزان بحث و بررسی صورت گرفت.

رابطه بدون حرف زدن ابتدا داستانی در رابطه با وقتی که حرف نمیزنی در کلاس گفته شد و در رابطه با آن بحث و بررسی کردیم که چگونه افراد بدون اینکه صحبت کنند می‌توانند منظور و احساس خود را برساند در پانتومیم احوالپرسی دانش‌آموزان بدون صحبت کردن با یکدیگر روبرو شده و احوالپرسی کردند.

کتاب پاستیل های ضد قلدری در کلاس خوانده شد و دانش آموزان در رابطه با چگونگی ارتباط با افراد زورگو و قلدر راهکارهایی را یاد گرفتند و در رابطه با آن صحبت کرده و نهایتا نقاشی از آنچه که یاد گرفته بودند را کشیدند.