با سلام و احترام ؛ فایل سرود همگانی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ لطفا در منزل تمرین شود.